Danışmanlık

Evsel ve Sanayi Atık suların toplanması, arıtılması, deniz, körfez, akarsu ve yüzey sularının
temizlenmesi ile Çevre Korunması İyileştirilmesi, su, toprak ve hava kirliliğinin korunması ve taşkın
çalışmalarında deneyimli teknik kadrosu ile İZSU Genel Müdürlüğü’ne danışmanlık hizmeti verilmiştir.