Mühendislik

     İZSU Genel Müdürlüğü’nün yazılı talebi üzerine sorunların belirlenmesi, etüt edilmesi, projelerinin hazırlatılması, hazırlanan projelerin incelenerek onaylanması, işin sonunda hazırlanacak olan iş sonu işletme (ASBUILT) kontrollük teşkilatı ile koordineli bir şekilde incelenmesi ve onaylarının sağlanması, bu bağlamda devam eden ve ihale edilecek işlerin keşiflerinin hazırlanması, proje ve inşaat kontrollüğü, ihale işlemleri süresinde İZSU Genel Müdürlüğü’ her türlü teknik desteğin sağlanması, iş programlarının ve yatırım programlarının izlenmesi, görüş bildirilmesi hizmetleri sağlanmıştır. Ayrıca gerekli durumlarda, temin edilecek olan makine, ekipman satın alınması konularında hizmet verilmiştir.