Personel Temin Hizmeti

 

Şirketimiz, Şehir Plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda Çevre korunması ve
İyileştirilmesi, etüd, projelendirme, müşavirlik hizmetleri ve Sağlıklı Kentleşme ile ülkenin
sosyo-ekonomik inkişafına yararlı olacak yatırımlar gibi faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefleyen ve
şirket yönetimince uygun görülecek diğer konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara personel
temin etmektedir.

 

 

 

 

2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde de İnsan kaynakları temin hizmetine devam edilmiş olup; "İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri İle Buna Bağlı Birimlerin İşletilmesi, Bakımı ve Onarımı Hizmetleri İçin Personel Çalıştırılması" hizmeti ve “İZSU Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Kanalizasyon Şebekelerinin Bakımı, Onarımı ve Atık Su Pompa Tesislerinin İşletilmesi İle Dere Güzergahları ve Körfez Temizlik Hizmetleri İçin Personel Çalıştırılması” hizmetine ortalama 2.010 personel ile hizmet verilmiştir.