İşe Giriş Gerekli Evrak Listesi

 • 1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi---
 • 2- Varsa Ehliyet Fotokopisi---
 • 3- Noter Tasdikli Diploma Fotokopisi   veya   E Devlet barkotlu çıktı---
 • 4- Adli Sicil Kaydı (E devletten)---
 • 5- Tehlikeli  ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu İzdoğa A.Ş.'ye teslim edilecektir. Yapılan tetkikler (Eşrefpaşa Hastanesi) Sağlık Raporu tetkiklerinin Hastaneden (Hasta muayene formu, Akciğer Grafisi Film Raporu, EKG,
  istenmiş ise Odiometri testi, Kan Testleri ,Tam İdrar Tetkiki) mutlaka alınız. Bu Ekler İzdoğa A.Ş.’ye verilmeyecek İşyeri hekimi sizi muayeneye çağırdığında hekime teslim edilecek.---
 • 6- Kan Grubu Kartı Fotokopisi---
 • 7- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  (E devletten)---
 • 8- İkametgah Belgesi  (E devletten)---
 • 9- Askerlik Durumunu Bildirir Belge (Terhis Veya Tecil Belgesi) (E devletten)---
 • 10- 6  Adet Fotoğraf (biyometrik)---
 • 11- Evli Personelin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi Eşin Ve Varsa Çocukların Nüfus Cüzdanı Fotokopileri---
 • 12- Varsa  Mesleki Yeterlilik Belgeleri---
 • 13- Güvenlik Soruşturması Formu  /  Bilgisayar ortamında doldurulup, biyometrik fotoğraf yapıştırılarak 2 nüsha renkli  fotokopi alınarak teslim edilecek.--- 
 • 14- İşbankası İzmir Şubesinden (Konak pier yanı) maaş hesabı açılacak---

  Aşağıdaki formları doldurup yanınızda getiriniz.

  Aile Beyannamesi
  Fazla Çalışma Muvafakat
  İş Başvuru Formu
  Taahhütname